Menu

Contact

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de bij deze website behorende disclaimer.

Inhoud

Deze website wordt door Geen Kunst met zorg samengesteld en beheerd ten einde u van correcte informatie te voorzien. Niettemin kan Geen Kunst niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of beschikbaarheid van deze informatie. Evenmin is Geen Kunst aansprakelijk voor (in)directe schade die ontstaat door gebruik van deze website en de daarop vermelde informatie. Geen Kunst behoudt zich het recht voor voor op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen. Eventuele verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden zijn louter opgenomen ter informatie en Geen Kunst is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op deze website en/of het raadplegen daarvan.

Intellectueel Eigendom - Copyright

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, handelsnamen, logo's, merken en grafisch materiaal zijn eigendom van Geen Kunst en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op natuurlijke- of rechtspersonen die toegang krijgen tot deze website. Het is niet toegestaan (gedeelten van) de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, op te slaan, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Geen Kunst.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Deze cookies bevatten informatie omtrent uw bezoek aan de website zoals uw IP-adres en referrer. Zij bevatten niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer. Met het gebruik van cookies brengen wij de herkomst van bezoekers in kaart. Wij maken geen gebruik van third-party cookies. Als u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser aanpassen om cookies te blokkeren of ervoor zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat een cookie wordt opgeslagen.

Privacy

Door middel van het invullen van het contactformulier op deze website stelt u uw persoonlijke gegevens aan ons beschikbaar via een gegenereerd e-mailbericht. Deze informatie wordt door Geen Kunst gebruikt om u te kunnen benaderen om uw vraagstelling te beantwoorden. Deze e-mailberichten worden door ons gearchiveerd vanwege de wettelijke bewaarplicht voor zakelijke correspondentie die voor nederlandse ondernemingen van toepassing is. Uw gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Reacties